Museo Sargadelos

 
Museo

O novo Museo de Sargadelos recorre a historia da fábrica de cerámica nas súas cinco etapas, a evolución dos deseños e a contribución á posta en valor da cultura de Galicia. Tamén expón obras de grandes artistas como Luís Seoane ou Díaz Pardo e mostras de olaría tradicional galega.

No antigo edificio que no seu día albergou o Seminario Sargadelos, conta con sete salas expositivas, o renovado auditorio, o túnel de obras dos estudantes das experiencias de verán desde 1971... No futuro prevense novas salas e recuperar a casa que Isaac Díaz Pardo, o gran impulsor da quinta etapa de Sargadelos, habitou na época na que foi veciño de Cervo.

A visita ao novo museo é o complemento perfecto á que se pode realizar á planta de produción do complexo Sargadelos, ambas as dúas incluídas na “Experiencia Sargadelos”.

982 557 841
Visitas guiadas
Luns a Domingo: 10:30 -11:30 - 12:30 -13:30
Entrada general: 5€ | Menores de 12 años gratis
Servizos
Aparcamento
Sinalizado