Calidade en destino. SICTED na Mariña Lucense

 

Tras formalizar a súa adhesión, 32 serivicios turísticos vinculados a aloxamento, restauración, oficinas de turismo, guías, museos e turismo activo, inician o 10 de maio as primeiras actividades de formación do SICTED coa impartición dos módulos 01. SICTED e 02. MANUAIS DE BOAS PRÁCTICAS.

A Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense iniciou en 2023 o proceso de adhesión ao Sistema Integral de Calidade Turística en Destino (SICTED) a súa implantación no territorio, cumplindo un obxectivo asumido no marco do Plan de Sostibilidade Turística na Mariña Lucense, cofinanciado pola propia Mancomunidade coa colaboración da Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia e a Secretaría de Estado de Turismo. Este proceso permitirá sumar os esforzos de diferentes axentes e empresas vinculadas directa e indirectamente ao sector turístico para mellorar a calidade en destino e aportará metodoloxías para o traballo colaborativo público-privado.

O programa SICTED depende da Secretaría de Estado de Turismo e surxe nos anos 2000 para aportar unha solución eficiente para a xestión da calidade en destinos turísticos, onde o turista debe percibir un nivel de atención equilibrado por parte dos diferentes profesionais cos que se relaciona na súa estancia.

A través da súa implantación, a Mancomunidade contará con un canal de comunicación e coordinación coas empresas e axentes do sector turístico, a partir da posta en marcha da Mesa de Calidade, que será asumida como un espacio de encontro e colaboración público-privado, no que se traballe pola mellora da calidade da oferta e a satisfacción do cliente.

Outros obxetivos nos que a Mancomunidad pretende avanzar a través do SICTED, son: axudar a introducir ferramentas de xestión útiles ás empresas para mellorar a calidade dos seus servizos; impulsar accións integradas a longo prazo para reforzar os negocios; mellorar a coordinación e o traballo en equipo para aunar esforzos na conciencia global de destino; sensibilizar sobre a importancia da mellora continua; analizar a percepción da calidade de usuarios e visitantes; aportar valor aos esforzos das empreas, e introducir a varibale ambiental e social na xestión das empresas.

Nesta PRIMEIRA FASE que transcurre en 2023, abordarase a inclusión de servizos e oficios tradicionalmente turísticos relacionados con: aloxamentos, restauración, turismo activo, museos, oficinas de turismo e guías. Para as próximas anualidades abordaranse outros sectores e actividades turísticas e oficios que tenen intereacción co visitante sen chegar a ser tradicionalmente turísticos tales como o comercio, artesanía, taxis, transporte, etc.

Os axentes adheridos participan dun proceso de evaluación continua totalmente gratuito. Na primeira fase, que implica un pouco máis de traballo, realizaranse catro seminarios de formación, dous encontros colectivos (Asistencias Técnicas Colectivas) e dúas visitas individualizazas (Asistencias Técnicas Individualizadas). Aquelas empresas que xa conten coa Q de Calidad, convalidan de forma directa. Nas seguintes anualidades, a dedicación verase reducida. 

Este proceso asúmese coma unha interesante oportunidade para poñer en marcha un punto de encontro do sector turístico da Mariña Lucense.

 

A reunión de presentación e información tivo lugar o 28 de marzo de 2023 ás 10:30 horas en Foz e tras ela, solicitaron a adhesión ao programa 30 negocios con 32 servizos turísticos vinculados aos seis oficios cos que se pretendía iniciar este programa (aloxamento, restauración, oficinas de turismo, guías, turismo activo e museos). O 10 de maio comezaron a impartirse os seminarios de formación que terán continuidade o 31 de maio, e na semanas previas, abordaranse as Asistencias Técnicas Individualizadas que implican a visita dun consultor do programa ás empresas participantes.

Máis información:  659 293 663 ou no correo info.turismo@amarinalucense.gal.